چجوری یه بنده خدایی که من رو قطع دنبال کرده کاری کرده که منم قطع دنبالش کنم ؟؟؟؟

درحالی که من اصلا قطع دنبال نزده ام !!!!!

@____@مهم نوشت و بعدا نوشت : فکر کنم حذفش کرده که از طرف من خود به خود قطع دنبال شدهاضافه نوشت : من پست هام رو با گوشی میذارم پس غلط املایی تایپی طبیعیه