سلام آجی منصوره جونم
خیلی مهربونی 😍😍😍
خیلی خیلی دوستت دارم 😘😘😘
دیدم ستاره ات روشن شد گفتم سریع پست بذارم تا تو اولین کسی باشی که این پست رو می خونی :)
می خوام بگم بهترین آجیم هستی
شاید نسبت خونی نداشته باشیم ولی از خواهر بهم نزدیک تری
تو این وب رو درست کردی
تو کمکم کردی
در تمام شرایط پیشم بودی
ولی من نتونستم کاری برات کنم
شرمنده آجی مهربونم 😭😭😭

یک دنیا ممنون 💖💖💖

وبت بهترینه آجی 😍😍😍

از تمام دنبال کنندگان وبم میخوام که اگه وبش رو دنبال نمیکند دنبال کنند
👇👇👇