من خیلی تلاش کردم تا جای خالی متن های شما رو یه جور بپوشونم ...