سلام به تمام قاصدکی های درجه یک


تعجب نکنید 😀😀

گفته بودم اتفاقات بزرگی در راهه 😁

خخخخ 😂😂😂 


خوب از این به بعد اسم اینجا باشگاه قاصدک است .